บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระบบ RBRU Account
เป็นกุญแจสำคัญในการยืนยันตัวตน เข้าใช้บริการ internet ของมหาวิทยาลัย.

กู้คืนรหัสผ่าน

หากจำรหัสผ่านเก่าไม่ได้ คลิกที่นี่
เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

คลิก

เปลี่ยนรหัสผ่าน

หากจำรหัสผ่านเก่าได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

คลิก

ลงทะเบียน E-mail

คุณสามารถลงทะเบียน RBRU Mail
เพื่อใช้ในการกู้คืนรหัสผ่านได้ คลิกที่นี่

คลิก
การเปลี่ยนรหัสผ่านนี้จะมีผลต่อระบบดังต่อไปนี้

1. ระบบ ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
2. ระบบลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สายออนไลน์ (Mac Address Online)
3. ระบบลงทะเบียน เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและงานวิจัย (Eduroam)
4. RBRU-VPN ระบบบริการใช้งานเครือข่ายนอกสถานที่
5. ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร

1. ระบบ ระบบบริการการศึกษา (Reg)
2. ระบบ ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
3. ระบบลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สายออนไลน์ (Mac Address Online)
4. RBRU-VPN ระบบบริการใช้งานเครือข่ายนอกสถานที่
5. บริการลงทะเบียนอีเมลออนไลน์ Google Apps for Education
6. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
7. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
8. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์