กู้คืนรหัสผ่าน (Recovery Password)

Send To E-mail


* กรุณาใส่ Username และ E-mail (ที่ได้ลงทะเบียนไว้) ระบบจะส่งลิงค์สำหรับแก้ไขรหัสผ่านไปยัง Email ของท่าน
** การกู้คืนรหัสผ่าน สามารถใช้งานโดยผ่าน RBRU Mail ที่อยู่ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัยเท่านั้น